Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Poistné právo


je ochrana práv poistenej osoby v sporoch s poisťovňami vrátane sporov s poisťovňou Wüstenrot (s výnimkou sporov z poistenia právnej ochrany), napr. zo životného poistenia, poistenia nehnuteľností uvedených v poistnej zmluve, domácnosti, cestovného poistenia a pod.

Poznámka: Do rozsahu poistného krytia spadajú len komerčné poistenia, nie verejné zdravotné poistenie,sociálne zabezpečenie, dôchodkové poistenie vrátane doplnkového dôchodkového poistenia ( tzv. 2. a 3.pilier).

Zastupovanie poistenej osoby v prípadoch, keď poisťovňa:

• neoprávnene zvýši poistné,
• odmieta zaplatiť poistné plnenie,
• ukončí poistnú zmluvu v rozpore so zákonom,
• postupuje v rozpore so všeobecnými poistnými podmienkami alebo zákonom a pod.

Príklady:

1. Poistená osoba má uzatvorené cestovné poistenie, vrátane poistenia batožiny. Letecká spoločnosť jej poškodí batožinu a stratí sa jej zopár vecí, čím jej vznikne škoda vo výške 299 €. Poistená osoba si túto škodu uplatní vo svojej poisťovni, tá však škodu odmietne preplatiť.

Poistenej osobe poradíme, ako postupovať, aké doklady si musí pripraviť a následne jej nárok na náhradu škody v poisťovni uplatníme.

Na porovnanie:

Bez poistenia právnej ochrany by riešenie takého prípadu stálo poistenú osobu približne 180,50 € (súdny poplatok 18 € + odmena advokátovi za 7 úkonov právnej pomoci vypočítaná podľa vyhlášky č. 655/2004).

2. Poistená osoba má uzatvorené životné poistenie. Poisťovňa jej doručí oznámenie, že jej poistenie zaniklo pre neplatenie poistného. Poistená osoba pritom má doklad o tom, že všetky splátky poistného riadne a včas zaplatila.

Postup poisťovne preskúmame a poistenú osobu budeme v konaní zastupovať.

Poznámka: Podľa zákona o poisťovníctve a Smernice 87/344/EHS nesmú zamestnanci poverení riešením sporov z poistenia právnej ochrany súčasne vykonávať podobnú činnosť v inom odvetví poisťovne, čím je zabezpečená nestrannosť aj pri riešení poistných sporov s poisťovňou Wüstenrot.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk