HAVARIJNÉ POISTENIE, 02 555 713 83
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      ISTROPOLIS(1.poschodie), Trnavské mýto 1, Bratislava
po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30
 

 
 
 
 
 
 

Aká je cena: cenník/informácie

 
 
 
Untitled Document

Havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Flotilové poistenie vozidiel (od 10 áut)

Investičné poistenie

AUTODOPRAVA

Poistenie nehnuteľností (super asistenčné služby)

 
 
 
  Untitled Document

Ivnestičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

vám ponúka sociálnu istotu prostredníctvom poistného krytia a realistickú cestu k bohatstvu


Flexibilné poistné krytie pre moderného človeka, až 6–krát ocenené Zlatou mincou.

Vyberte si poistné riziká podľa vlastných preferencií pre prípad ktorých chcete byť zabezpečený:
diagnostikovanie kritickej choroby u klienta a jeho detí
zabezpečenie rodiny pre prípad smrti
trvalé následky úrazu s progresiou 400 % u klienta a jeho detí
smrť spôsobená úrazom
oslobodenie od platenia
mesačný invalidný dôchodok


Výšku a skladbu poistného krytia môžete kedykoľvek meniť. Na jednej poistnej zmluve môžu byť poistené až dve osoby.

Bezplatne získajte:
celoročné cestovné poistenie pre vašu rodinu do celého sveta
poistenie úrazov bez trvalých následkov
finančná pomoc počas hospitalizácie alebo práceneschopnosti
rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze
voľná forma platenia

Deti sú až 6-krát zadarmo spolupoistené
kritické choroby
nemocenské dávky
trvalé následky úrazu s progresiou 400 %
rozšírené úrazové dávky
rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze
cestovné poistenie

Plaťte kedy chcete a koľko chcete.
Stačí mať od začiatku trvania poistenia kumulatívne zaplatené toľko, koľko je dohodnuté minimum.

Okamžitý prístup ku kapitálu v prípade finančnej potreby bez nutnosti ukončenia poistnej zmluvy
priamo – vyplatením časti hodnoty fondov
nepriamo - poskytnutím okamžitej zálohy
kedykoľvek možnosť premeniť na dôchodok

Investičné možnosti nášho poistenia
vysoko nadštandardné zabezpečenie pre dôchodok
vaše prostriedky sú investované do veľmi atraktívnych fondov
fondy sú v rukách profesionálov z celého sveta
volíte si vlastnú investičnú stratégiu, ktorú môžete kedykoľvek zmeniť
okamžitý prístup ku kapitálu aj bez nutnosti predaja fondov

Kto spravuje naše fondy?
Správcom fondov je Carl Spängler KAG, rakúska správcovská spoločnosť založená v Salzburgu, ktorej akcionármi sú najstaršia privátna rakúska banka Bankhaus Carl Spängler (založená v roku 1828), Wüstenrot Versicherung (náš hlavný akcionár), Porsche Bank a Komora lekárov Salzburg.

 
 
 

 
havarijné poistenie
Vaše otázky

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:


mail:*
meno a priezvisko:*
trvalý pobyt: *
Bratislava...
rok narodenia:*
telefónne číslo:*  

mám záujem o:*

- úver DOFINANC na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti aj do 100% a viac % kúpnej ceny bez zakladania nehnuteľnosti (max.35.000€)
- vyplatenie starších úverov na bývanie výhodnejším úverom
- stavebný úver do 35.000 eur na bývanie bez ručiteľa a bez záložného práva
- úver bez dokladovania výšky príjmu pre spoľahlivých dlžníkov
- hypoúver s nískou spátkou a úrokom 1,49% p.a.
vysvetlivky:
1ZM - 6–krát ocenené Zlatou mincou
2 - teraz k novému poisteniu bytu, alebo rodinného domu aj asistenčné služby: urgentný zásah inštalatéra, kúrenára, elektrikára, zámočníka, sklenára, odomknutie dverí atď.

*
- POVINNÉ ÚDAJE
mám záujem o:*

- pripravu zvýhodneného stavebného úveru do budúcnosti od 3%
- sporením získať až 9%
- investičné živ.poistenie ZM
1
- poistenie bytu
2
- poisteni domu
2
- poistenie bytového domu

 

pohlavie:*    
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2013 poistenie.mojPravnik.sk

reklama

reklama


ZADARMO - inzercia nehnuteľností