HAVARIJNÉ POISTENIE, 02 555 713 83
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      ISTROPOLIS(1.poschodie), Trnavské mýto 1, Bratislava
po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30
 

 
 
 
 
 
 

Aká je cena: cenník/informácie

 
 
 
Untitled Document

Havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Flotilové poistenie vozidiel (od 10 áut)

Investičné poistenie

AUTODOPRAVA

Poistenie nehnuteľností (super asistenčné služby)

 
 
 
  Untitled Document

Komplexné poistenie bytu | Komplexné poistenie rodinného domu
Poistenie bytového domu


NOVINKA:

UŠETRITE a N E P R E P L Á C A J T E - c
enová revolúcia v poistení domov a bytov

teraz k novému poisteniu bytu a rodinného domu aj asistenčné služby: urgentný zásah inštalatéra, kúrenára, elektrikára, zámočníka, sklenára, odomknutie dverí atď.

možnosť vinkulovať v prospech (aj už existujúceho) hypotekárneho úveru


Komplexné poistenie bytu

Na jednej poistnej zmluve kompletné riešenie poistenia bytu, celého majetku domácnosti a zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti. Poistné krytie domácnosti zodpovedá modernému životnému štýlu. Až 6 mesiacov hradíme primerané náklady na prechodné ubytovanie, ak v dôsledku nešťastia sa stane byt neobývateľný.

Poistenie bytu

Široké poistné krytie už v základe poistenia... nemusíte si nič zvlášť pripoisťovať

Poistné riziká
živelná udalosť, požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, ťarcha snehu alebo námrazy, náraz vo- zidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení, súvislá vodná plocha, ktorá vznikla na zemskom povrchu v okolí poistenej nehnuteľnosti v dôsledku zvýšenia hladiny spodnej vody
krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
skrat na elektromotore
vnútorný vandalizmus
zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
poškodenie vonkajších dverí, zámkov, bezpečnostného a tabuľového skla na akékoľvek riziko

Poistenie domácnosti
Všetko, čo si do prázdneho bytu pri sťahovaní prinesiete, nazývame domácnosť. Na ochranu vecí v domácnosti máme pre vás pripravené dva balíky poistenia - PLUS a EXCLUSIVE.

Riziká, ktoré kryje poistenie domácnosti

Balík PLUS

Balík EXCLUSIVE

Živelná udalosť* + +
Krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím + +
Vnútorný vandalizmus + +
Prepätie spotrebnej elektrotechniky poistné obdobie - podmienkou je prepäťová ochrana -
+
Skrat a prepätie elektromotora v elektrospotrebičoch - +

Poistenie zodpovednosti za škodu
Komplexný balík poistenia, ktorý vám ponúkame, uzatvára poistenie zodpovednosti za prípadné škody, ktoré príslušníci domácnosti spôsobia tretím osobám.

Príklady:
- Ľahko sa vám môže stať, že malou nepozornosťou vytopíte suseda. Naša poisťovňa v takom prípade uhradí vzniknutú škodu a vyrieši tak elegantne za vás nepríjemnú situáciu.
- Predstavte si, že ako chodec vstúpite na vozovku mimo prechodu pre chodcov a spôsobíte dopravnú nehodu, okrem úrazu, ktorý Vám môže sťažiť život, ste zodpovedný aj za škodu na motorovom vozidle alebo inom poškodenom majetku či zdraví ďalších účastníkov nehody. Viete si predstaviť tie výdavky?

Aké ďalšie špeciálne výhody môžete získať!
  • vernostná zľava za počet zmlúv u nás až do 10%
  • zľava za trojprodukt až do 10%

 

Komplexné poistenie rodinného domu

Na jednej poistnej zmluve kompletné riešenie poistenia bytu, celého majetku domácnosti a zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti. Poistné krytie domácnosti zodpovedá modernému životnému štýlu. Až 6 mesiacov hradíme primerané náklady na prechodné ubytovanie, ak v dôsledku nešťastia sa stane byt neobývateľný.

Poistenie domu

Široké poistné krytie už v základe poistenia
... nemusíte si nič zvlášť pripoisťovať

Poistné riziká:

živelná udalosť: požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, ťarcha snehu alebo námrazy, náraz vo- zidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení, súvislá vodná plocha, ktorá vznikla na zemskom povrchu v okolí poistenej nehnuteľnosti v dôsledku zvýšenia hladiny spodnej vody
krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
skrat na elektromotore patriacom k príslušenstvu rodinného domu
vnútorný a vonkajší vandalizmus
zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
poškodenie vonkajších dverí, zámkov, bezpečnostného a tabuľového skla na akékoľvek riziko
NOVINKA - zodpovednosť stavebníka počas stavby rodinného domu

Poistenie domácnosti

Všetko, čo si do prázdneho domu pri sťahovaní prinesiete, nazývame domácnosť. Na ochranu vecí v domácnosti máme pre vás pripravené dva balíky poistenia - PLUS a EXCLUSIVE.

Riziká, ktoré kryje poistenie domácnosti

Balík PLUS

Balík EXCLUSIVE

Živelná udalosť + +
Krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím + +
Vnútorný vandalizmus + +
prepätie spotrebnej elektrotechniky za jedno
poistné obdobie - podmienkou je prepäťová ochrana
-
+
Skrat a prepätie elektromotora v elektrospotrebičoch - +

Už balík PLUS vám poskytuje komplexnú poistnú ochranu. Ak si však navyše vyberiete balík EXCLUSIVE, získate vyššie poistné krytie vášho majetku.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Komplexný balík poistenia, ktorý vám ponúkame, uzatvára poistenie zodpovednosti za prípadné škody, ktoré príslušníci domácnosti spôsobia tretím osobám.
Príklad: Predstavte si situáciu, že na dvore sa hrá vaše dieťa a rozbije susedovi okno. Naša poisťovňa v takom prípade uhradí vzniknutú škodu a vyrieši tak elegantne za vás nepríjemnú situáciu.

Aké ďalšie špeciálne výhody môžete získať!

vernostná zľava za počet zmlúv u nás až do 10%
zľava za trojprodukt až do 10%

40 % zľava na poistenie rodinného domu vo výstavbe v prvom roku poistenia
20 % zľava na poistenie rodinného domu vo výstavbe v druhom roku poistenia

 

Poistenie bytového domu

Poistná ochrana pre prípad nepredvídaných udalostí
všetky dôležité a najčastejšie riziká máte už v základnom krytí

- živel
- skrat na elektromotore
- poistenie skla


k tomu si môžete rozšíriť krytie na

- krádež a vandalizmus
- zodpovednosť za škodu z vlastníctva bytu a nebytových priestorov

Ďalšie výhody
atraktívne zľavy
podiel na zisku

 
 
 

 
havarijné poistenie
Vaše otázky

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:


mail:*
meno a priezvisko:*
trvalý pobyt: *
Bratislava...
rok narodenia:*
telefónne číslo:*  

mám záujem o:*

- úver DOFINANC na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti aj do 100% a viac % kúpnej ceny bez zakladania nehnuteľnosti (max.35.000€)
- vyplatenie starších úverov na bývanie výhodnejším úverom
- stavebný úver do 35.000 eur na bývanie bez ručiteľa a bez záložného práva
- úver bez dokladovania výšky príjmu pre spoľahlivých dlžníkov
- hypoúver s nískou spátkou a úrokom 1,49% p.a.
vysvetlivky:
1ZM - 6–krát ocenené Zlatou mincou
2 - teraz k novému poisteniu bytu, alebo rodinného domu aj asistenčné služby: urgentný zásah inštalatéra, kúrenára, elektrikára, zámočníka, sklenára, odomknutie dverí atď.

*
- POVINNÉ ÚDAJE
mám záujem o:*

- pripravu zvýhodneného stavebného úveru do budúcnosti od 3%
- sporením získať až 9%
- investičné živ.poistenie ZM
1
- poistenie bytu
2
- poisteni domu
2
- poistenie bytového domu

 

pohlavie:*    
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2013 poistenie.mojPravnik.sk

reklama

reklama


ZADARMO - inzercia nehnuteľností