komplexné havarijné poistenie - KASKO

Rozsah poistenia:

1. poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri:

- dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
- pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
- živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
- zásahu cudzej osoby,
- poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla.

2. krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poistenia KASKO, kontaktujte nás na t.č.: 02/555 713 83