Poistenie právnej ochrany pre vedenie auta

Aj keď by si to každý z nás prial, problémy sa nám žiaľ nevyhýbajú, preto je dôležité vedieť si poradiť v každej chvíli. S produktom právnej ochrany pre vedenie auta – Auto a vodič - budete mať pomoc či radu práve vtedy, keď ju budete najviac potrebovať.

Poistenie právnej ochrany vám poskytne svoje služby pre prípad:

1) Pre akéhokoľvek vodiča, ktorý vedie auto, ktoré je vypísané v poistnej zmluve
2) Pre vedenie akéhokoľvek auta osobou, ktorá je uvedená v poistnej zmluve
klient si môže vybrať buď balík 1, alebo 2, alebo oba naraz

Jedná sa o vedenie auta na súkromné účely.

Doprajte si pokojný spánok:

* Klient má právnika na telefóne 24 hodín denne (v prípade dopravnej nehody v zahraničí bude klientovi poskytnuté aj okamžité telefonické tlmočenie pri rokovaní s políciou alebo svedkami dopravnej nehody)

* Právnik vás bude zastupovať v súdnom aj mimosúdnom konaní bez nároku na honorár (Právnik vypracuje klientovi stanovisko ako v konkretnom prípade postupovať. Ak si situácia bude vyžadovať, právnik bude klienta zastupovať ako v mimosúdnom tak aj v súdnom konaní)

* Uhradíme všetky správne, súdne poplatky a ďalšie náklady (Poistenie zahŕňa okrem bezplatného poradenstva aj úhradu nákladov súvisiacich s daným prípadom. Jedná sa o výdavky a odmeny advokáta, náklady na súdne a správne poplatky, náklady na tlmočníka, náklady na výkon jednej exekúcie, cestovné náklady, náklady protistrany. (Poistenie je bez spoluúčasti)

* Poistná suma je až do výšky 35 000 € a zloženie kaucie do výšky 10 500 €

Poistenie právnej ochrany pre vedenie auta platí pre udalosti vzniknuté v Európskej únii, Chorvátsku, Turecku, Čiernej hore, Macedónsku alebo Srbsku.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poistenia právnej ochrany, kontaktujte nás na t.č.: 02/555 713 83