SuperGAP

Čo je poistenie SuperGAP?

SuperGAP - Poistenie finančnej straty je nadstavbou k havarijnému poisteniu, kedy v prípade totálnej škody krádežou alebo nárazom vozidla (či niektorou z vybraných živelných udalostí) uhradíme vlastníkovi auta aj rozdiel, ktorý vzniká medzi všeobecnou hodnotou vozidla a obstarávacou cenou. Vďaka tomu si majitelia môžu následne zaobstarať vozidlo porovnateľnej hodnoty akú malo ich predchádzajúce!


Čo poistenie zahŕňa?

Poistenie sa dojednáva pre prípad vzniku totálnej škody
a) poškodením alebo zničením vozidla
b) krádežou vozidla

Čo poisťujeme?

Wüstenrot poisťovňa poistí nové aj ojazdené motorové vozidlá do 3 500 kg, ktoré majú v čase uzatvárania poistenia SuperGAP uzavreté poistenie pre prípad havárie a krádeže u iného poisťovateľa alebo vo Wüstenrot poisťovni!


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poistenia SuperGAP, kontaktujte nás na t.č.: 02/555 713 83